New York není USA

Devatenáctý říjen 2010 pro mě navždy bude dnem, kdy jsem objevila Ameriku…mým cílem byl New York, asi stejně jako pro …
Translate »